Humanitární združení Perspektiva

Speciální autodoprava

bus

Tato doprava nabízí klientům odvoz na předem určené místo, kdy klient má možnost určit si čas a místo započaté přepravy. Jedná se o dopravu přímo z domu klienta a zpět. Služba je využívána především seniory, kteří nejsou schopni používat veřejnou hromadnou dopravu. Přepravovány jsou klienti především k lékaři, na nákupy, na úřady a další místa v rámci svých potřeb. Služba je zajištěna bezbariérovým mikrobusem Ford Tranzit, kapacita vozu je 8 sedadel + řidič, dále je možné převážet 2 osoby na ortopedickém vozíku. Automobil je vybaven nájezdovou rampou s fixačním zařízením mechanického či elektrického vozíku.

- jízdné  8,- Kč za 1 km - kilometry se začínají počítat od místa stanoviště vozidla a zpět.

- čekací doba  20,- Kč za každou započatou hodinu - účtuje se vždy, pokud se na klienta čeká. Doba čekání se sčítá.

Nepravidelně jsou zajišťovány jízdy o víkendech a svátcích dle potřeb klientů.

V případě znečištění či případného poškození vozidla ze strany přepravované osoby, uhradí přepravovaná osoba vzniklou škodu v plné výši.


Nabízíme komeční přepravu právnickým i fyzickým osobám na základě smluvní ceny.

 

Bankovní spojení:

Poštovní spořitelna, a.s.

číslo účtu: 201135294/0300

 

Centrum sociálních služeb:

 

Havlíčkova 276

413 01, Roudnice nad Labem

Tel.: +420 412 871 011

e-mail: perspektiva@rete.cz

ID datové schránky: jsyzhky

 

Kavárnička pro seniory:

 

Řipská 6

413 01, Roudnice nad Labem

Tel.: +420 412 871 030

e-mail: kavarnickaroudnice@seznam.cz 

 

Online daňová poradna Adar