Humanitární združení Perspektiva

Kavárnička

Kavárnička má charakter společenského klubu, nabízí možnosti k setkávání jak jednotlivců nejen z řad seniorů, ale i zájmových skupin a spolků. Prostory mají přímý vstup na zahradu, kde je venkovní posezení. Zařízení je v ideálním prostředí centra města s optimální dostupností pro uživatele z Roudnice nad Labem, ale i pro potenciální uživatele ze spádových obcí.   

Oblast působnosti služby:

Roudnice nad Labem a spádové obce. V dané oblasti jsme jediná organizace, která může nabídnout bezbariérové prostory, které byly využívány seniory „historicky".

Cíle poskytované služby:

Cílem služby je překonání sociální izolace, pasivity a bariér. Podpora aktivního a smysluplného využití času nejen v seniorském věku.

Obsah nabízené služby:

 • poradenství dle potřeb
 • pořádání výstav (např. zdravotní techniky)
 • pořádání odborných přednášek
 • členské a výborové schůze
 • pořádání dnu zdraví
 • pořádání výletů malých skupin
 • trénink paměti
 • relaxační cvičení pro ženy
 • taneční terapie
 • využívání internetu a nových technologií
 • posezení s poslechem hudby
 • oslavy narozenin a svátků

Služba umožňuje setkávání lidí se stejnými problémy, zprostředkovává společné sdílení problémů a vzájemný mezilidský kontakt. Vytváří prostor pro možnost setkávat se mimo rodinné prostředí a nabízí perspektivu „nebýt sám". Cílem je zaktivizovat cílovou skupinu uživatelů služby a jejich následné povzbuzení. 

Popis cílové skupiny:

Jedná se o cílovou skupinu seniorů, kteří svůj život prožili aktivně a nadále chtějí v aktivním životě pokračovat, bez ohledu na svůj zdravotní stav či věk. Uvedená skupina využívá objekt „Kavárničky pro seniory“ ke svým aktivitám cca 20 roků. 

Otevírací doba:

pondělí – čtvrtek 8.30 – 15.30 hod.
pátek 8.30 – 13.30 hod.

Nepravidelně jsou zajišťovány podvečerní akce dle potřeb organizací.

Bankovní spojení:

Poštovní spořitelna, a.s.

číslo účtu: 201135294/0300

 

Centrum sociálních služeb:

 

Havlíčkova 276

413 01, Roudnice nad Labem

Tel.: +420 412 871 011

e-mail: perspektiva@rete.cz

ID datové schránky: jsyzhky

 

Kavárnička pro seniory:

 

Řipská 6

413 01, Roudnice nad Labem

Tel.: +420 412 871 030

e-mail: kavarnickaroudnice@seznam.cz 

 

Online daňová poradna Adar