Humanitární združení Perspektiva

Údaje

Název subjektu:

Humanitární sdružení Perspektiva, z.s. - IČ: 62768841, DIČ: CZ62768841, registrace u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka - L 2098

Právní forma: Spolek

Poslání:

Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb.

Projekty a činnosti:

Realizujeme sociální projekty zaměřené na zdravotně a tělesné handicapované spoluobčany žijící v Roudnici nad Labem a v okolních spádových obcích. K tomuto účelu je zřízeno centrum sociálních služeb v Havlíčkově ulici. Pro své neziskové aktivity se snažíme využívat financování ze státních dotací, dotací místní samosprávy, grantů, finančních příspěvků sponzorů a ostatních darů. 

Nabízené služby:
  • sociální rehabilitace dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách § 70
  • základní sociální poradenství

Principy poskytování služeb:

  • podporujeme samostatnost uživatelů služeb
  • respektujeme lidská práva uživatelů a klademe důraz na respektování lidské důstojnosti
  • podporujeme sociální začlenění uživatele
  • naše podpora vychází z individuálních potřeb uživatelů
  • naše podpora působí na uživatele služby aktivně
  • služby jsou poskytovány v náležité kvalitě

 

Novinky

24.05 2017 - Divadelní představení

Ve středu 31. května 2017 navštívíme divadelní představení Malý Princ v KD Říp.

14.05 2017 - Plavání

V úterý 6. a 20. června se těšíme na rekondiční plavání v Neratovicích.

11.05 2017 - Pozvánka

Ve čtvrtek 11. května a v pátek 12. května jsme pozváni na odpolední kulturní vystoupení v Domově důchodců.

30.03 2017 - Hudební vystoupení v Kavárničce

Ve čtvrtek 27. dubna 2017 se v Kavárničce pro seniory uskuteční hudební vystoupení dětí z DDM Trend.

30.03 2017 - Rekondiční cvičení

Každý čtvrtek dopoledne cvičíme v Kavárničce pro seniory.

Podpořil Ústecký kraj

Bankovní spojení:

Poštovní spořitelna, a.s.

číslo účtu: 201135294/0300

 

Centrum sociálních služeb:

 

Havlíčkova 276

413 01, Roudnice nad Labem

Tel.: +420 412 871 011

e-mail: perspektiva@rete.cz

ID datové schránky: jsyzhky

 

Kavárnička pro seniory:

 

Řipská 6

413 01, Roudnice nad Labem

Tel.: +420 412 871 030

e-mail: kavarnickaroudnice@seznam.cz 

 

Online daňová poradna Adar