Sociální centrum

Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb.

Sociální rehabilitace

Cílem sociální rehabilitace je směřovat k růstu samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob s hendikepem. Sociální rehabilitace napomáhá uživatelům v rozvoji schopností a dovedností s důrazem na sociální a komunikační dovednosti. Rozvoj aktivit směřuje proti sociálnímu vyloučení a podporuje aktivní a smysluplné využití času. Služba je poskytována na základě individuálního plánu uživatele.

Pro koho je služba poskytována

Osoby s kombinovaným postižením
Osoby s mentálním postižením
Osoby s tělesným postižením
Osoby s chronickým onemocněním
Osoby s chronickým duševním onemocněním
Věkové rozmezí 18-64 let


Kdy nás můžete navštívit

Pondělí až čtvrtek    8:00 - 15:30
Pátek                          8:00 - 15:00


Rozsah poskytovaných služeb

zvyšujeme samostatnost osob s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, tak aby dokázaly žít bez závislosti na rodině či jiné blízké osobě
respektujeme lidská práva a klademe důraz na respektování lidské důstojnosti
podporujeme sociální začlenění
pomáháme lidem s duševním onemocněním k obnově a udržení sociálních dovedností potřebných po společenský a pracovní život

Sociální projekty zaměřené pro mentálně, duševně a tělesné handicapované

Realizujeme sociální projekty podporující duševně, mentálně a tělesné handicapované spoluobčany žijící v Roudnici nad Labem a v okolních spádových obcích. K tomuto účelu je zřízeno centrum sociálních služeb v Havlíčkově ulici. Pro své neziskové aktivity se snažíme využívat financování z veřejných zdrojů ministerstva práce a sociálních věcí, podpory místní samosprávy, grantů, finančních příspěvků sponzorů a ostatních darů.

Rozsah poskytovaných služeb

podporujeme samostatnost ve všech aspektech života
pomáháme lidem po úraze nebo při zhoršení zdravotního stavu
nabýváme ztracené nebo nové dovednosti potřebné pro zvládání běžných životních situací
spojujeme zábavné s užitečným, život není jenom o práci

Konzultace a poradenství

Posláním je usilovat o zlepšení kvality života lidí v komplikované situaci,  ideálně v jejich přirozeném sociálním prostředí. Prosazujeme a obhajujeme zájmy klientů ve společnosti. Zavádíme nové trendy a přístupy v oblastech terénních služeb a podporujeme rozvoj komunitní péče.

Rozsah poskytovaných služeb

nabízíme odbornou bezplatnou konzultaci těžkých životních situací
máme široké spektrum způsobů, jak pomoci
naše podpora vychází z individuálních potřeb
vytváříme otevřené, bezpečné prostředí
propojujeme spolupráci s dalšími organizacemi v lokalitě
Humanitární sdružení Perspektiva, z.s.
IČ: 62768841, DIČ: CZ62768841, 
registrace u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka - L 2098
Právní forma: Spolek
© 2024 Humanitární sdružení Perspektiva, z.s.. Všechna práva vyhrazena