POŘÍZENÍ VOZIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Projekt

Humanitární sdružení PERSPEKTIVA, z.s. 
Pořízení vozidla pro poskytování sociálních služeb

je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Stručný popis projektu

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti terénní a ambulantní formy služby sociální rehabilitace prostřednictvím nového vozu Humanitárního sdružení PERSPEKTIVA, z.s. mj. za účelem snížení dopadů pandemie COVID-19. Předkládaný projekt zamýšlí koupi 1 automobilu pro klienty a zaměstnance spolku, který parametrově splňuje požadavky vyhlášeného dotačního titulu, a který je upraven pro konkrétní potřeby klientů. Tento cíl je plně v souladu s cílem výzvy a se specifickým cílem 6.1 REACT-EU.
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016967
Příjemce dotace: Humanitární sdružení PERSPEKTIVA, z.s.
Výzva: 101. Výzva IROP - Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností
Specifický cíl: REACT-EU
Dotace: 95 % způsobilých výdajů projektu
Humanitární sdružení Perspektiva, z.s.
IČ: 62768841, DIČ: CZ62768841, 
registrace u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka - L 2098
Právní forma: Spolek
© 2024 Humanitární sdružení Perspektiva, z.s.. Všechna práva vyhrazena