Poskytování sociální služby pro osoby s hendikepem

Pomáháme vám žít 
lepší život

Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb.

Sociální služby pro osoby s hendikepem

S našimi klienty tvoříme společenství a zajišťujeme bezpečné zázemí pro setkávání a společenské aktivity. Realizujeme sociální projekty zaměřené na zdravotně a tělesné handicapované spoluobčany žijící v Roudnici nad Labem a v okolních spádových obcích.

Sociální rehabilitace

Cílem sociální rehabilitace je směřovat k růstu samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob z určené cílové skupiny.

Sociální projekty

Realizujeme sociální projekty podporující zdravotně a tělesné handicapované spoluobčany žijící v Roudnici nad Labem.

Konzultace a poradenství

Posláním je usilovat o zlepšení kvality života cílové skupiny občanů, žijících ve svém přirozeném sociálním prostředí.

Pro plnohodnotný život lidí s handicapem

Realizujeme sociální projekty zaměřené na zdravotně a tělesné handicapované spoluobčany žijící v Roudnici nad Labem a v okolních spádových obcích. K tomuto účelu je zřízeno centrum sociálních služeb v Havlíčkově ulici. Pro své neziskové aktivity se snažíme využívat financování ze státních dotací, dotací místní samosprávy, grantů, finančních příspěvků sponzorů a ostatních darů.

Dnes máme možnost změnit zítřek

Realizujeme sociální projekty zaměřené na zdravotně a tělesné handicapované spoluobčany žijící v Roudnici nad Labem a v okolních spádových obcích. 
Jsme jediná služba tohoto druhu pomoci.
Pomoct dokážeme téměř komukoliv s hendikepem.

Služby jsou zcela ZDARMA
Poskytování sociální služby pro osoby s hendikepem jsou zdarma. Služba zahrnuje konzultace, poradenství, nácviky, tréning dovedností, doprovody (například k lékaři).

Pomáháme společně!

MŮŽETE POMOCI I VY

Staňte se dobrovolníkem 
a pomáhejte s námi

Než anonymní pětistovka na účet je pro nás mnohem cennější setkání, dobrovolnictví, zapojení do našich činností, nebo jenom návštěva na kus řeči a kávu.
Nebo nám napište na perspektiva@rete.cz
Humanitární sdružení Perspektiva, z.s.
IČ: 62768841, DIČ: CZ62768841, 
registrace u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka - L 2098
Právní forma: Spolek
© 2024 Humanitární sdružení Perspektiva, z.s.. Všechna práva vyhrazena